Bảng Giá Tham Khảo
( Giá VNĐ )
Altis 1.8E, số sàn, ghế nỉ, CD 697,000,000 VNĐ
Altis 1.8E, số tự động, ghế nỉ, CD 733,000,000 VNĐ
Altis 1.8G, số tự động, ghế da , DVD 791,000,000 VNĐ
Altis 2.0V Luxury, tự động, ghế da, DVD 889,000,000 VNĐ
Altis 2.0V Sport, tự động, ghế da, DVD 932,000,000 VNĐ

toyota-altis

toyota-altis toyota-altis g_7 toyota-altis toyota-altis toyota-altis toyota-altis toyota-altis toyota-altis toyota-altis toyota-altis toyota-altis toyota-altis toyota-altis toyota-altis toyota-altis

Hotline: 0989158359